OSP Pisarowce Ochotnicza Straż Pożarna Pisarowce

Zarząd

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarowcach wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w 2016r.:

 

Daniel Bielak - Prezes

Zenon Wanielista - V-ce Prezes- Naczelnik

Grzegorz Rosa - V-ce Prezes

Ryszard Zabawski - Skarbnik

Wacław Kafara - Z-ca Naczelnika

Adrian Wanielista - Sekretarz

Janusz Nowacki - Gospodarz

Damian Śmigiel - Kronikarz

Janusz Haduch - Członek Zarządu